Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Türk hukukçuları arasında usulsüz ulaşılan delillerin hükme esas alınmamasının işlevinin Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde farklı olduğu inancı yaygındır.

Bu yaygın kanıya göre, Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde usulsüz elde edilen delillerin reddi “insan haklarıyla temel hak ve hürriyetleri korumak” iken, Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde “polisi disiplin altına almak”tır.

  • Bıçak V. (1995-1996) “Usulsuz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Degerlendirilmesiluation of Strict and Flexible Approaches), 17-18 İnsan Hakları Yıllığı (Yearbook of Human Rights) 247-259” (Admissibility of Improperly Obtained Evidence: An Evaluation of Strict and Flexible Approaches), 17-18 İnsan Hakları Yıllığı (Yearbook of Human Rights) 247-259
  • http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/fe47225d2744940_ek.pdf?dergi=Insan%20Haklari%20Yilligi
Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi (43 indirme)

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …