Kategori: <span>Makaleler</span>

insan haklari 1 - İnsan Hakları İhlallerinde Yönelimler: Baskıdan Hileye

İnsan Hakları İhlallerinde Yönelimler: Baskıdan Hileye

Suç işleyenlerin adalet önüne çıkarılarak hak ettikleri şekilde cezalandırılabilmesi için öncelikle yapılması gereken delillerin toplanmasıdır. Ceza yargılamasında delillerin toplanıldığı aşama ise hazırlık soruşturması olarak isimlendirilmekte ve suçun işlendiği yerin kentsel veya kırsal alan olup olmamasına bağlı olarak polis veya jandarma tarafından yürütülmektedir.

Read more

humanrightsposter8copy - The Decline of the Right to Silence: Recent Developments in England

The Decline of the Right to Silence: Recent Developments in England

In England the right to silence has been diminished, if not abolished, by the enactment of the Criminal Justice and Public Order Act 1994. In spite of the fact that the right existed as the suspect’s common law right in pre 1994 English Law, there was a great deal of argument for changing the existing law.

Read more

Lab Evidence Tech Picture 2 - Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akıbeti: Katı ve Esnek Yaklaşımların Değerlendirilmesi

Türk hukukçuları arasında usulsüz ulaşılan delillerin hükme esas alınmamasının işlevinin Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde farklı olduğu inancı yaygındır.

Read more

Avrupa AB Turkiye - Avrupa Birliği İle İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi

Avrupa Birliği İle İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi

Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegre olabilmek amacıyla hazırlık soruşturmasını düzenleyen normlarda yaptığı ve yapması gereken değişiklikler üzerinde durulacaktır. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlamak üzere, fazla ayrıntıya girmeden, bazı ön bilgiler verilecektir.

Read more

16450 1024x576 - Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu

Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu

Son yıllara kadar ırza geçme suçu birbirine yabancı kişiler arasında işlenen bir suç olarak algılanmıştır. Birbirini bir şekilde tanıyan kişiler arasında da bu suçun işlenebileceği olgusu belli oranda ihmal edilmiştir. Irza geçme eylemini icra eden kişinin genellikle yabancı olduğu varsayımı, gerçeği tam yansıtmamaktadır.  Birçok ırza geçme olayı, birbirini tanıyan kişiler arasında olmaktadır.

Read more

s ab586212df17f78a66aff05ee40847b1d0588988 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü

Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasının zeminini ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Birbirinden farklı çeşitli fikirlerin olması ve bunların tartışılması bireylere farklı düşünceler arasında seçim yapma olanağı sunmaktadır.

Read more

10352 - Cezaevleri de Özelleştirilmeli

Cezaevleri de Özelleştirilmeli

Cezaevleri gerek mahkum ayaklanmaları gerekse standartlarının yerinde olup olmadığı tartışmaları ile son yıllarda ülkemizin gündeminden düşmemektedir. Bu kurumların ıslah edilmesi ve iyileştirilmesi gereği görmezlikten gelme boyutunu çoktan aşmıştır.

Read more

ceza muhakemesi hukuku 4 baski dik 270x190 - Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden …

ceza muhakemesi hukuku 4 baski 270x190 - Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak'a ait "Ceza Muhakemesi Hukuku" kitabının 4. baskısı çıktı.

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden …