Tez Danışmanlıkları

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY'ın yönetmiş olduğu/danışmanlığını yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri yer almaktadır.

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 1. Medeni Usul Hukukunda Özel Hüküm Sebepleri (Kanunda Düzenlenmemiş Takdiri Deliller), AÜSBE, Yüksek Lisans Tezi (N. Okumuş)
 2. Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi EÜSBE, Erzincan 2011 (F. Soyubelli)
 3. İcra ve İflas Hukukunda Mal Beyanı ve Mal Beyanından Kaynaklanan Suçlar, Yüksek Lisans Tezi EÜSBE, Erzincan 2010 (E. Ataman)
 4. Kadastro Mahkemelerinde Yargılama Usulü (EÜSBE-Tez Projesi), Erzincan 2011
 5. Medeni Usul ve İcra- İflas Hukuku Bakımından Hısımlık ve Hukuki Sonuçları, (EÜSBE-Tez Projesi) Erzincan 2012 (E. Tan)
 6. Medeni Muhakeme Hukukunda Davanın Açılmasının Usul Hukuku Bakımından Sonuçları, EÜSBE, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan 2013 (E. Kıyak)
 7. Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler, EÜSBE, Erzincan 2014 (M. Uyumaz)
 8. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu (HUMK ile HMK Karşılaştırmalı), EÜSBE-Tez Projesi Erzincan 2012 (Ş. Çelikal)
 9. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi, EÜSBE, 2013- Erzincan (Ö. Çon)
 10. Türk Hukukunda Hısımlık ve Hısımlığın Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Bakımından Sonuçları 2014- Erzincan (B. T. Balaban).
 11. Özel Kanunlarda Düzenlenen İlam Niteliğindeki Belgeler 2015- Erzincan (E. Fırat)

DOKTORA TEZ DANIŞMANLIKLARI

 1. Burçin Yazıcı (Atatürk Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

 2. Emre Kıyak (Atatürk Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

 3. Yasin Bulut (Erzincan Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

 4. Erhan Fırat (Erzincan Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

 5. Ali Sait Yazıcı (Erzincan Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

 6. Bedriye Tuğçe Balaban (Selçuk Üniversitesi SBE- Özel Hukuk Bölümü)

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …