Kategori: Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası

Avrupa AB Turkiye - Avrupa Birliği İle İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi

Avrupa Birliği İle İlişkilerin Hazırlık Soruşturmasına Etkisi

Bu çalışmada, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegre olabilmek amacıyla hazırlık soruşturmasını düzenleyen normlarda yaptığı ve yapması gereken değişiklikler üzerinde durulacaktır. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlamak üzere, fazla ayrıntıya girmeden, bazı ön bilgiler verilecektir.

Read more

s ab586212df17f78a66aff05ee40847b1d0588988 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü

Düşünce ve düşündüklerini ifade etme özgürlüğü, demokratik süreçte önemli bir yer tutmaktadır. Yeni ve daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasının zeminini ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Birbirinden farklı çeşitli fikirlerin olması ve bunların tartışılması bireylere farklı düşünceler arasında seçim yapma olanağı sunmaktadır.

Read more

maxresdefault - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü

Uzun bir aradan sonra Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği Konseyi, yayınladığı Bin Yıl Bildirgesi ile Türkiye’nin “Avrupa Birliği’ne aday ülke” statüsünde olduğunu kabul etti. “Aday ülke” statüsünden “üye ülke” statüsüne geçişin söz konusu olabilmesi için bazı konularla ilerleme kaydedilmesi ön şartı getirildi. İnsan hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi bu önkoşulların başında gelmektedir.

Read more

avrupa insanhakları - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Terörizm

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Terörizm

Geride bıraktığımız 20 yıl içinde hem terör olaylarının sayısında önemli bir artış, hem de terör olgusunun niteliğinde önemli bir değişim yaşandı. Terörle mücadelede temel amaç demokrasinin ve hukuk devletinin korunması ve devamının sağlanması olmalıdır.

Read more

ceza muhakemesi hukuku 4 baski dik 270x190 - Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden …

ceza muhakemesi hukuku 4 baski 270x190 - Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak'a ait "Ceza Muhakemesi Hukuku" kitabının 4. baskısı çıktı.

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden …