Sivil Toplum Görevleri

Türk-Amerikan Derneği (http://www.taa-ankara.org.tr)

Yönetim Kurulu Üyesi (2009 – 2010).

Türk-Amerikan Derneği (TAD), 1951 yılında Türkiye ve A.B.D arasında ikili anlaşma neticesinde kurulmuş köklü ve prestijli bir sivil toplum örgütüdür. Kurucu üyeleri arasında zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, milletvekili Cemal Köprülü, milletvekili Prof. Halide Edip Adıvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Saraç, A.B.D. Ankara Büyükelçisi George Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black gibi isimlerin bulunduğu Türk-Amerikan Derneği, Cinnah Caddesi No:20 Kavaklıdere-Ankara adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk-Amerikan Derneği, Türk ve Amerikan toplumları arasında bir geçiş kapısı olmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

Liberal Düşünce Topluluğu (http://www.liberal-dt.org.tr)

Proje Koordinatörü (1996-2002) 

Liberal Düşünce Topluluğu, 26 Aralık 1992\’de Ankara\’da informel bir şekilde tesis edildi. Dernek olarak kuruluşunu ise, 1 Nisan 1994\’te tamamladı ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye\’de tanıtılmasını temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak; vatandaşlarımızın düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır.  

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (http://www.ilesam.org.tr)

Yönetim Kurulu Başkanı (2008 –  2009) 

"Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği"ne, kısa adı ise "İLESAM"\’a bu ad 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilmiştir.  İLESAM, bu kanunun 2936 sayılı kanunla değişik 42. maddesi ile, Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca kurulmuştur. Birlik kuruluş statüsü Ankara Valiliği\’nin 01.09.1986 gün ve 065.051/4979 sayılı yazıları ile onaylanmış ve Birlik Tüzel Kişilik kazanarak 12.01.1987 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Merkezi Ankara\’dadır.

Türk Bilim Araştırma Vakfı (http://www.tubav.org.tr)

Yönetim Kurulu Üyesi (2009 – 2011)  

Türkiye’de ilim, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri temin için çalışmalar yapmak, bilgi birikimini sağlamak ve bunu Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yönlendirmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Türkiye’ de ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, siyasi, teknolojik, sanat, edebiyat, eğitim ve her türlü ilmi konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek; Vakıf bünyesinde yukarıda bahsedilen konularla ilgili proje, araştırma ve her türlü organizasyonu sağlamak için teknik ve sosyal dallarda araştırma ve inceleme grupları oluşturmak; bu gruplar vasıtasıyla disiplinler arasında bilgi alışverişini sağlamak; yurt içindeki ve yurt dışındaki ilmi çalışmalardan ilgili kişi ve kurumları haberdar etmek ve uygun stratejiler geliştirmek doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

Uluslararası Kamu Özel Sektör Ortaklığı Platformu Türkiye Derneği (http://www.ppp.org.tr)

Üye. 

PPP modellerinin ülkemizde de geniş uygulama alanı bulduğu ve bulacağı gerçeği karşısında, bu alandaki bilgi birikiminin paylaşılacağı ortak bir platformun oluşturulması doğrultusunda faaliyette bulunmak üzere derneğin kuruluşu 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. Vizyon; Türkiye’de PPP Kavramının doğru şekilde tanıtımı, etkin ve doğru uygulamasının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası arenada sağlanmasına yönelik bir platform oluşturmak; PPP politikalarının gelişimi için özel sektör ile işbirliği içerisinde Merkezi ve yerel düzeydeki devlet kurumlarının desteklenebileceği tarafsız bir platformu oluşturmak; PPP konusunda uluslararası bilgi, tecrübe, finans ve proje birikimini yakinen takip ederek bu birikimin ülkemize aktarılmasını sağlamak ve ülkemizin de dünya PPP sektörü ile entegre olmasını sağlamak; Yerel PPP pazarının oluşturulmasını hızlandırmak ve katkıda bulunmak amacıyla özel sektörün PPP bakış açısının oluşturulması olarak ortaya konulmuştur.

 

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …