Kategori: Kitaplar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü

          Uzun bir aradan sonra Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. 10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği Konseyi, yayınladığı Bin Yıl Bildirgesi ile Türkiye’nin “Avrupa Birliği’ne aday ülke” statüsünde olduğunu kabul etti. “Aday ülke” statüsünden “üye ülke” statüsüne geçişin söz konusu olabilmesi için bazı konularla ilerleme kaydedilmesi ön şartı getirildi. İnsan hakları konusunda ilerleme kaydedilmesi bu önkoşulların başında gelmektedir.

Detaylı Bilgi

A Comparative Study of the Problem of the Admissibility of Improperly Obtained Evidence

This thesis provides a comparative analysis of the rules governing the admissibility of improperly obtained evidence in Turkish and English law. The main objective is to consider how the issue in question can most appropriately be solved under the different legal circumstances of both countries and how the positive law of each country may benefit from each other on this particular problem.

Detaylı Bilgi

Suç Muhakemesi Hukuku | 1. Baskı

Bu kitabın hedef kitlesi, suç muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen hukuk, siyasal bilgiler, güvenlik birimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji, gibi sosyal bilimler alanlarının öğrencileri ile hakim, savcı, avukat, polis, jandarma, müfettiş, denetçi gibi hukuk uygulayıcılarıdır. Detaylı Bilgi

Suç Muhakemesi Hukuku | 2. Baskı

Bu kitabın hedef kitlesi, suç muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen hukuk, siyasal bilgiler, güvenlik bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanlarının öğrencileri ile hakim, savcı, avukat, noter, polis, jandarma, müfettiş, denetçi, muhakkik gibi hukuk uygulayıcılarıdır, ilk bakışta sayılan bu kitleler birbirinden çok farklı görünse de, aslında “hukukla uğraşanlar” ortak paydası altında toplanmaktadırlar.

Detaylı Bilgi

Güvenlik Kuvvetleri ve Polis Mevzuatı

Konu Başlıkları
Polis Nedir?
Suç Öncesi Kolluk Nedir? Görevleri Nelerdir?
Polisin Takdir Yetkisi
Suç Kolluğu Nedir? Görevleri Nelerdir? Polis ve Yetkisi Konusu
Polisin Kuvvete ve Zora Başvurması
Kimler Kuvvete Başvurabilir?
Kuvvete Başvurmanın Mevzuattaki Durumu Nedir?
Polisin Adliyeye İlişkin Hizmetleri
Adli ve İdari Emrin İfası Cümlesinden Olarak Polisin Arama Faaliyeti
Aramada ve Diğer Polisiye Önlemlerde Kurallara Uymamanın Sonuçları
Özel Koruma Görevlilerinin Yetki – Görev ve Eğitimi
Özel Güvenlik Görevlisinin Yetki ve Görevleri Polisin Arama Faaliyeti
Terörle Mücadele Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Emniyet Teşkilatı Kanunu
Borçlar Kanunu
Dernekler Kanunu
Suç Eşyası Yönetmeliği
Türk Bayrağı Kanunu
Karayolları Trafik Yönetmeliği
Tebligat Kanunu

 

Barkod: 9799759770012
Yayın Tarihi: Aralık 2003
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 13×20
Sayfa Sayısı: 1397
Yayınevi: Yazarın Kendi Yayını
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: –

Ceza Muhakemesi Hukuku ve Polis

Ceza muhakemesi hukukunun konusu, ceza hukukunun suç olarak nitelendirdiği fiilleri işleyen kimselerin takip edilmesi, soruşturulması, kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılmasında uyulacak usullerin nelerden ibaret bulunduğunu gösteren hukuk kurallarının incelenmesi ve açıklanmasıdır.

Detaylı Bilgi

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …