Kapsamlı Özgeçmiş

Av. Prof. Dr. Vahit BIÇAK'ın kapsamlı özgeçmişi yer almaktadır.

 • Avukat Profesör Dr. Vahit Bıçak, 1967 yılında Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini, sırasıyla, Alaca Sakarya İlkokulu ve Alaca İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (1985-1989).
 • Hem Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “kamu hukuku” yüksek lisans proğramını, hem de İçişleri Bakanlığının açtığı yurtdışı yüksek lisans ve doktora bursunu 1989 yılında kazandı. Tercihini yurtdışında eğitimden yana kullandı.
 • İçişleri Bakanlığı bursuyla 1990 yılında gittiği İngilterede Nottingham Üniversitesi Dil Eğitim Merkezinde bir yıl genel ingilizce ve hukuk ingilizcesi programına katıldı. Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1991 yılında başladığı yüksek lisans (MPhil) programından gösterdiği üstün başarı nedeniyle  doktora proğramına (PhD) 1993 yılında transfer edildi. Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “hukuka aykırı deliller” konulu doktora tezini başarıyla savunarak ceza ve delil hukuku alanında doktorasını 1996 yılında tamamlayarak “hukuk doktoru” ünvanını aldı.
 • 1997-1999 yılları arasında “muhabere asteğmen/teğmen” olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getirdi.
 • 1999 yılında ceza hukuku alanında “yardımcı doçent”, 2002 yılında “doçent” ve 2008 yılında “profesör” akademik unvanlarını aldı.
 • Fransada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (Strazburg) 1999 yılında “stajyer hukukçu” olarak bulundu. Avrupa Konseyi (Strasbourg / Fransa) Polis Etiği Sözleşmesi Taslağı hazırlamak üzere oluşturulan Avrupa Konseyi Polis Etiği Uzmanlar Komitesinde görev yaptı.
 • ABD Hükümetinin davetlisi olarak 2002 yılında “Amerikan Ceza Adalet Sistemi” hakkında Washington, San Fransisco, San Diago ve Los Angeles\’da incelemelerde bulundu. ABD de bulunduğu dönemde ABD Adalet Bakanlığı yetkililerine Washington\’da “Türkiye\’de insan haklarını koruma mekanizmaları” ve San Fransisco\’da “Türkiye\’de ifade özgürlüğü” başlıklı konferanslar verdi. 2009-2010 öğretim yılında New York City Üniversitesi John Jay College of Criminal Justice Hukuk Bölümünde ve Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı, “organized crime” dersi verdi. 
 • Kanada Hükümetinin davetlisi olarak 2002 yılında “Kanada Ceza Adalet Sistemi” hakkında Ottowa ve Regina\’da incelemelerde bulundu.
 • İngiltere Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında doktorasını tamamladıktan sonra, 2002 yılında Londra\’da bulunan Westminster Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından geliştirilen ve yürütülen “Yakalama ve gözaltına almanın hukuki ve pratik boyutu” isimli projede görev aldı.
 • Almanyada Kottenheide Uluslararası Liderlik Akademisinde 2000 yılında liderlik programına  ve Almanya\’da GummersbachTheodorHeuss Uluslararası Liderlik Akademisi\’nde 2001 yılında “Liderlik” programlarına katıldı.
 • Ürdünde 2006 yılında düzenlenen “İslam Ülkeleri Adli Bilimciler Kongresi”nde iki tebliğ sundu.
 • Slovenyada Avrupa Birliği Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde 2006-2007 Öğretim yılında MariborÜniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak “Türk Ceza Hukuku ve Ceza Adalet Sistemi” dersi verdi.
 • Danimarka İnsan Hakları Ulusal Kurumu davetlisi olarak 2004 yılında Danimarka hukuk sistemi üzerinde incelemelerde bulundu. 
 • Macaristan Ombudsmanının davetlisi olarak 2004 yılında Macaristan Ombudsmanlık Kurumu mensuplarına “Türkiye\’de İnsan Haklarını Koruma ve Geliştirme Mekanizmaları” konusunda seminer verdi ve Macaristan hukuk sistemi konusunda incelemelerde bulundu. Avrupa Birliği Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde 2008-2009 Öğretim yılında Macaristan Polis Akademisinde (Budapeşte) misafir öğretim üyesi olarak “Telefon Dinleme, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Organize Suçlar” konularında dersler verdi.
 • Polonyada 2005 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) toplantılarında Türkiye adına görev yürüttü.
 • Avusturyada 2005 yılında  insan hakları kurumsal yapıları üzerinde incelemelerde bulundu.
 • Yunanistan İnsan Hakları Komisyonunun daveti üzerine 2005 yılında Yunanistan İnsan Hakları Ulusal Kurumu\’nun yapısı ve işleyişi hakkında incelemelerde bulundu.
 • 2002-2004 yıları arasında Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
 • 2003–2005 yılları arasında iki yıl Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı dönemde Reform İzleme Grubunun altı üyesinden (Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı, İHDK Başkanı) biri olarak görev yaptı.
 • Bilkent Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak “Introduction to Law” dersi; Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi ve Maliye Bölümlerinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Ceza Hukuku” dersi; Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “İnsan Hakları” ve “Avrupa Birliği Politikalarında İnsan Hakları” dersleri; Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Ceza Hukuku” dersi; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde televizyon destekli uzaktan eğitim proğramı çerçevesinde “Polisin Görev ve Yetkileri” dersi; Avrupa Birliği Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde 2006-2007 Öğretim yılında Slovenya’nınMaribor Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak “Türk Ceza Hukuku ve Ceza Adalet Sistemi” dersi, Avrupa Birliği ErasmusÖğretim Elemanı Değişim Programı çerçevesinde 2008-2009 Öğretim yılında Macaristan Polis Akademisinde (Budapeşte) misafir öğretim üyesi olarak “Telefon Dinleme, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı ve Organize Suçlar” konularında dersler verdi. verdi. 2009-2010 öğretim yılında New York City Üniversitesi John Jay College of Criminal Justice Hukuk Bölümünde ve Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı, “organized crime” dersi verdi. 1995 yılından beri Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinde “Ceza Hukuku”, “Ceza Muhakemesi Hukuku” ve “İnsan Hakları” dersleri, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde ise yüksek lisans dersi olarak “Delil Hukuku” dersi okutmaktadır.
 • Hukuk alanında yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmakta olup, 11 adet uluslararası projenin tasarımını ve/veya yürütücülüğünü yapmıştır.

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …