Juri Üyelikleri

a) Profesörlük Juri Üyeliği

 • Doç. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz, 2009 (juri üyeleri: D. Soyarslan, C. Şahin, İ. Özgenç, A. Şafak, V. Bıçak)

b) Doçentlik Juri Üyeliği

c) Yardımcı Doçentlik Juri Üyeliği

d) Doktora Tez Savunma Juri Üyeliği

 • 21 Ağustos 2009, Neslihan Coşkun, Fikri İçtima, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (juri üyeleri: İ. Özgenç, C. Şahin, A. Sözüer, A. Gökçen, H. Hakeri, V. Bıçak, F. S. Mahmutoğlu) 
 • 03 Ağustos 2007, Murat Aksan, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (juri üyeleri: İ. Dülger, B. Akyılmaz, İ. Özgenç, A. Gökçen, C. Şahin, V. Bıçak, A. Sözüer)

e) Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği

 • 26 Haziran 2009, Ahmet Akkaş, Ceza Hukuku, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (juri üyeleri: C. Şahin, İ. Özgenç, D. Soyaraslan, V. Bıçak, B. Akyılmaz, İ. Doğan, M. Sezginer)
 • 26 Haziran 2009, Şükrü İlci, Ceza Hukuku, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (juri üyeleri: C. Şahin, İ. Özgenç, D. Soyaraslan, V. Bıçak, B. Akyılmaz, İ. Doğan, M. Sezginer)
 • 26 Haziran 2009, Aybala Gök, Ceza Hukuku, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (juri üyeleri: C. Şahin, İ. Özgenç, D. Soyaraslan, V. Bıçak, B. Akyılmaz, G. Akyılmaz, E. Atay)

f) Öğretim Görevlisi Alımı Juri Üyeliği 

 • 16 Haziran 2009, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Görevlisi Alımı (juri üyeleri: S. Çetiner, V. Bıçak, A.İ Erdağ)

g) Araştırma Görevlisi Alımı Juri Üyeliği

 • 16 Haziran 2009, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Araştırma Görevlisi Alımı (juri üyeleri: S. Çetiner, V. Bıçak, A.İ Erdağ)

h) Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği  

 • Mayıs 2009, Vural Demirkaya, Delil Güvenliği, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (juri üyeleri: A. Şafak, C. Şahin, V. Bıçak).
 • Mart 2009, Veysel Dinler, Delillerin Toplanması, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (juri üyeleri: A. Şafak, C. Şahin, V. Bıçak).
 • Nisan 2008, Olcay Er, Türk Ceza Hukuku ve Adli İncelemeler Açısından Kambiyo Senetlerinde Sahtecilik, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (juri üyeleri: A. Şafak, V. Bıçak, M. B. Eryılmaz).
 • Kasım 2004, Suat Doğan, Ceza Adalet Sistemine Holistik Yaklaşım: Onarıcı Adalet Modeli, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü (juri üyeleri: A. Şafak, C. Şahin, V. Bıçak).

i) Proje Değerlendirme Juri Üyeliği

 • Proje Değerlendirme Kurulu Üyesi, European Science Foundation (Avrupa Bilim Kurumu) 15 Ekim 2008, Brüksel, Belçika.
 • Proje Değerlendirme Paneli Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilimsel ve Teknolojik Projeleri Destekleme Proğramı, 08 Kasım 2007, Ankara, Türkiye. 
 • Proje Değerlendirme Paneli Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilimsel ve Teknolojik Projeleri Destekleme Proğramı, 13 Haziran 2006, Ankara, Türkiye.
 • Dış Uzman, Başbakanlık DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Proğramları Merkezi Başkanlığı, 05-09 Nisan 2006, Ankara, Türkiye. 

j) Yurt Dışı Araştırma Bursu (Doktora/Doktora Sonrası) Juri Üyeliği

 • Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Proğramı,  Nisan 2009, Ankara, Türkiye.

 • Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Proğramı, 06 Nisan 2007, Ankara, Türkiye.
 • Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Proğramı, 23 Kasım 2006, Ankara, Türkiye.
 • Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi (Panelist), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Bilim İnsanı Destekleme ve Değerlendirme Proğramı, 14 Nisan 2006, Ankara, Türkiye.   

k) Polis Meslek Yüksekokulları Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu Üyeliği

 • 04 Ağustos -14 Ağustos 2008, Aydın, Muğla, Denizli ve Isparta illerinden yapılan 5.000 civarında Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı mülakata alınarak değerlendirme ve seçme işlemi gerçekleştirilmiştir. (Diğer Kurul Üyeleri: Y. Özen, F. Özer, M. Çetinkaya, H. Sarıtağ, M. Acun, F. Birgi) 

l) Hakemli Dergi Makale Hakemliği

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …