Projeler

 • 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın Uygulanmasının Aileler  ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Konulu Araştırma Projesi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2007, Araştırma Grubu Üyesi.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Projesi, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2007, Uzman.
 • Yeni Ceza Kanunu Değerlendirme Seminerleri Projesi, Adalet Bakanlığı & İngiltere Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2005-2006, Proje Danışmanı.
 • Şüpheli ve Sanık Hakları Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & ABD Ankara Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2005, Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi.
 • Reformların Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi, 2004-2005, Proje Tasarımcısı
 • İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarının Kapasitelerinin Arttırılması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi,  2004-2005, Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi.
 • İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarına Yönelik El Kitabı Geliştirilmesi, Basılması ve Dağıtılması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2004-2005, Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi.
 • Ulusal İnsan Hakları Kurumu Oluşturulması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Danimarka Dışişleri Bakanlığı Ortak Projesi, 2004-2005, Proje Tasarımcısı.
 • İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Arttırma Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi, 2003-2004, Proje Yöneticisi
 • Türkiye’de İfade Özgürlüğünün Geliştirilmesi Projesi, Liberal Düşünce Topluluğu & Avrupa Komisyonu Ortak projesi, 200-2002, Proje Tasarımcısı ve Proje Yönetici Yardımcısı
 • Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün Geliştirilmesi Projesi, CORDAID (Catholic Organisation for Relief and Development, Netherlands) & Liberal Düşünce Topluluğu Ortak projesi, 2001, Proje Uzmanı.
 • Yasama Danışmanlığı Projesi, CIPE (Center for International Private Enterprise) & Liberal Düşünce Topluluğu Ortak projesi, 1999-2000, Proje Yönetici Yardımcısı.

   

   

 • Ceza Muhakemesi Hukuku

  Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

  Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

  Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …