Kategori: Raporlar

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Aile bir toplumun temel taşı olarak kabul edilmektedir. Aile kurumunun toplum içinde hukuki, sosyal, ekonomik, kültürel eğitsel, psikolojik ve daha adı sayılamayan birçok işlevi vardır. Sağlıklı bir toplumsal yapının sürdürülebilirliği konusunda temel görev aileye düşmektedir.

Detaylı Bilgi

Türkiye’de Aile Mahkemeleri Uygulaması ve Uygulamanın Değerlendirilmesi

Aile bütün dünyada bir toplumun temel taşı olarak kabul edilmektedir. Aile kurumunun toplum içinde birçok işlevi vardır. Sağlıklı bir toplumsal yapıyı sürdürebilmek için, bütün toplumlar öncelikle aile kurumuna önem vermek; aile yapısının korunması, güçlenmesini ve gelişmesini sağlamak zorundadır.

Detaylı Bilgi

Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Mevzuatının Avrupa Birliği Standartlarına Uyumu Raporu

Dernekler sivil toplumun en önemli unsurlarındandır. Sivil toplum, kendine özgü gelişme dinamiğine sahip, kurumsallaşmış karar alma ve uyuşmazlık çözme yapısı bulunan, devletten bağımsız bir toplumsal alanı ifade etmektedir.

Detaylı Bilgi

Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …