Proje Görevleri

 • Proje Danışmanı, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye\’nin Mülteci-Sığınmacı Stratejisi: Türkiye\’de Mültecilerin ve Sığınmacıların Nitelikleri Temelinde Analizler başlıklı Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) SOBAG Projesi, 2007-2008.
 • Proje Araştırma Grubu Üyesi, Aile Mahkemeleri Uygulamaları Araştırma Projesi. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2008.
 • Proje Araştırma Grubu Üyesi, 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası ve Yasanın Uygulanmasının Aileler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Konulu Araştırma Projesi, T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2007.
 • Proje Uzmanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Projesi, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2007.
 • Proje Danışmanı, Yeni Ceza Kanunu Değerlendirme Seminerleri Projesi, Adalet Bakanlığı & İngiltere Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2005-2006.
 • Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi, Şüpheli ve Sanık Hakları Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & ABD Ankara Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2005.
 • Proje Tasarımcısı, Reformların Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi, 2004-2005.
 • Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi, İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarının Kapasitelerinin Arttırılması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi,  2004-2005.
 • Proje Tasarımcısı ve Proje Yöneticisi, İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarına Yönelik El Kitabı Geliştirilmesi, Basılması ve Dağıtılması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği Ortak Projesi, 2004-2005.
 • Proje Tasarımcısı, Ulusal İnsan Hakları Kurumu Oluşturulması Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Danimarka Dışişleri Bakanlığı Ortak Projesi, 2004-2005.
 • Proje Yöneticisi, İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Arttırma Projesi, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi, 2003-2004.
 • Proje Tasarımcısı ve Proje Yönetici Yardımcısı, Türkiye\’de İfade Özgürlüğünün Geliştirilmesi Projesi, Liberal Düşünce Topluluğu & Avrupa Komisyonu Ortak Projesi, 2000-2002.
 • Proje Uzmanı, Örgütlenme Özgürlüğü Projesi, CORDAID (Catholic Organisation for Relief and Development, Netherlands) & Liberal Düşünce Topluluğu Ortak projesi, 2001. 
 • Proje Yönetici Yardımcısı, Yasama Danışmanlığı Projesi, CIPE (Center for International Private Enterprise) & Liberal Düşünce Topluluğu Ortak Projesi, 1999-2000.


Ceza Muhakemesi Hukuku

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …

Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’a ait “Ceza Muhakemesi Hukuku” kitabının 4. baskısı çıktı.

Bıçak Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Prof. Dr. Vahit Bıçak’ın eserlerinden “Ceza Muhakemesi Hukuku” …